Наших 50

Наших 50

13 статей
Все статьи автора

Правила проведення Благодійного аукціону у рамках Наших 50

Компанія ООО

Компанія ООО "TEДO"

Юридичний супровід проекту Наших 50, а також фінального аукціону
Новости 486 0 автор.

Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання порядку організації та проведення Аукціону у рамках реалізації Благодійної програми «Допомога дитячому будинку «Чебурашка».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу меблів та предметів інтер’єру, згідно з яким їх власником стає Учасник Аукціону, який відповідно до даних Правил запропонував Аукціонну ціну за Лот.

Аукціонна ціна – найвища запропонована під час Аукціонних торгів та зафіксована ударом молотка Ліцитатора ціна Лота.

Аукціонні торги – частина Аукціону, що являє собою процес визначення Продажної ціни Лота та Покупця Лота..

Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Крок Аукціону становить 10% від Стартової ціни лоту.

Каталог Аукціону – електронне видання, в якому публікуються запропоновані для продажу Лоти, інша актуальна інформація щодо проведення та організації Аукціону.

Ліцитатор – уповноважена Організатором особа, що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в установленому порядку.

Лот – об’єкт торгів на Аукціоні; предмет або сукупність предметів, що пропонується для продажу на Аукціоні.

Номер Учасника – предмет, на якому зазначено індивідуальний номер Учасника Аукціону, та який є єдиним засобом реалізації права пропозиції ціни на Лот.

Організатор Аукціону –  ТОВ «НМ ХАУЗ»

Покупець – Учасник Аукціону, який в ході Аукціонних торгів запропонував Аукціонну ціну за Лот, та який в подальшому здійснює з Організатором правочини, пов’язані з придбанням Лота.

Стартова ціна – початкова ціна Лота, попередньо погоджена Організатором з Продавцем та оголошена Ліцитатором, з якої розпочинаються торги по даному Лоту.

Учасник Аукціону – дієздатна фізична або юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має намір відчужити або придбати на Аукціоні об’єкт торгів.

1.2. Дані правила є обов’язковими для виконання усіма Учасниками Аукціону.

1.3. Предметом Аукціонних торгів на Аукціоні є право на придбання Лота.

1.4. Офіційними мовами Аукціону та усіх супровідних документів є українська.

1.5. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Правилами, та зобов’язується їх виконувати.

1.6. Ціни на представлені Лоти зазначені в національній валюті гривні.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1. Організатором Аукціону є ТОВ «НМ ХАУЗ».

2.2. До обов’язків Організатора Аукціону входить належне оснащення приміщення для проведення торгів, забезпечення умов для зберігання, демонстрації та продажу Лотів.

2.3. Організатор Аукціону доносить всю необхідну інформацію щодо організації та проведення Аукціону зацікавленим особам шляхом особистого повідомлення Учасників засобами електронного, факсимільного чи телефонного зв’язку, засобами масової інформації, іншими засобами зв’язку орієнтовно за 10 календарних днів до дня проведення торгів.

2.4. Інформація, надана Учасникам Аукціону стосовно будь-якого Лота в усній чи письмовій формі, носить ознайомчий характер та не завжди повною мірою відображає усі його характеристики.

2.5. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціонних торгів будь-який Лот без пояснення причини. Зняття Лота може бути проведене як до, так і після початку торгів. Організатор Аукціону зробить все можливе, аби якомога раніше повідомити Учасників Аукціону про зняття Лота, проте не несе відповідальності перед Учасниками Аукціону за такі дії.

2.6. На Аукціонних торгах від імені Організатора Аукціону діє Ліцитатор, в інших випадках – уповноважені представники.

2.7. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Покупець.

Продавцем є БФ «КОЛО ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ», а Покупцями можуть бути будь-які дієздатні фізичні та юридичні особи, які зареєструвались, як Учасники Аукціону.

2.8. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН 

3.1. Обов’язковій реєстрації на Аукціон підлягають усі зацікавлені особи, які мають намір брати участь в Аукціоні.

3.3. Особи, які мають намір зареєструватись на Аукціон, повинні заповнити заяву установленого зразка та надати інформацію, яка вимагається Організатором Аукціону.

3.4. Реєстрація заявок на Аукціон та необхідних для реєстрації документів відбувається в день проведення  Аукціонних торгів. 

3.5. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки, які повинні містити:

  • Номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;
  • назви Лотів;
  • Крок аукціону за кожним лотом.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ 

4.1. Місце та час проведення Аукціонних торгів зазначаються в Каталозі Аукціону та на інтернет-сайті Організатора Аукціону та інших сторінках Організатора в соціальних мережах.

4.2. Учасники Аукціону повинні заздалегідь з’явитися до місця проведення Аукціонних торгів для отримання Номеру Учасника.

4.3. У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні: уповноважені особи Організатора Аукціону, Учасники Аукціону, а також особи, запрошені Організатором Аукціону.

4.4. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором.

4.5. Лоти на торгах оголошуються у тому порядку, в якому вони вказані у Каталозі.

4.6. Ліцитатор оголошує номер кожного Лота, Стартову ціну, Крок Аукціону.

4.7. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявлені Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою ціною шляхом підняття Номера Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Ліцитатором. Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера Учасника третім особам та наслідки, які можуть виникнути в результаті таких дій. У разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це Організатора Аукціону.

4.8. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону.

4.9. Учасник торгів може запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, оголошену Ліцитатором більше, ніж на один Крок. Подальше підвищення ціни проводиться Ліцитатором з названої ціни, але з тим самим Кроком.

4.10. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Ліцитатора, оголошенням Аукціонної ціни та Номера Учасника, який запропонував Аукціонну ціну. Ліцитатор також може використовувати термін «Продано», який означає факт продажу Лота на Аукціоні.

4.11. Оголошений Лот, по якому протягом розумного проміжку часу не було піднято жодного Номера Учасника, вважається непроданим на Аукціоні.

4.12. Усі Учасники Аукціону зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів, які можуть бути розцінені Ліцитатором, як пропозиція підвищення ціни, крім випадків, коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни.

5. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ 

5.1. Оплата Лотів здійснюється у день проведення Аукціонних торгів або протягом 3 (трьох) банківських днів від дня проведення Аукціонних торгів.

5.2. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Аукціонній ціні Лота.

5.3. Покупець може оплатити Лоти наступними способами: 

  • готівкою; 
  • банківським переказом – необхідна сума вноситься на     

           банківський рахунок Продавця.

5.4. Лот, що перейшов у власність Покупця згідно договору купівлі-продажу, може безоплатно зберігатись у Організатора Аукціону протягом 3-х календарних днів. Подальше зберігання Лота здійснюється на платній основі.

Договір купівлі-продажу укладається в день проведення Аукціонних торгів.

5.5. Передача Лота Покупцеві здійснюється після повної сплати останнім Аукціонної ціни Лота.

5.6. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають.  

Комментарии (0)

    Вы можете авторизоваться на сайте через:
    GoogleInstagram